نوشته‌ها

پلیمر مولایی پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پتروشیمی پلیمر

عرضه مواد پلیمر در بورس کالا

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پلی استایرن

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹