نوشته‌ها

چوب راگا ی محصولات پلیمری

چوب راهگا چیست ؟

/
به ضایعات مواد اولیه ای که در پروسه تولید به هنگام تزریق مواد اولیه و عمدتا به شکل سه شاخه از کنار قالب محصول نهایی تولید کنندگان به بیرون پرتاب می شود چوب راگا گفته می شود.