نوشته‌ها

مواد پلیمری

مواد پلیمری چیست ؟

پلیمر از دو واژه یونانی پُلی به معنای بسیار و مر به معنی جزء گرفته شده‌است. پلیمر از ابتدای حیات بشر در دسترس بوده و انسان ها بدون اینکه درک درستی از این مواد داشته باشند برای رفع نیازهای زندگی از آن استفاده می کردند. این مواد (Polymers) در طبیعت و تمام سیستم های زنده یافت می شوند