بایگانی برچسب برای: کووید19

کرونا و صادرات

شوک کرونا به رشد تقاضای محصولات کلیدی پتروشیمی جهان

شیوع ویروس کرونا در جهان، صنعت پتروشیمی کشورهای مهم تولید کننده محصولات مختلف پتروشیمیایی را با چالش هایی مواجه کرد