نوشته‌ها

پتروشیمی

چهار پیشنهاد جدید گمرک

معاون گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص، ۴ پیشنهاد جدید را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
گمرک

تاکید بر ترخیص مواد اولیه و ضروری دپو شده در گمرک

نزدیک به سه ماه است که بخش قابل ‌توجهی از کالاهای وارد شده در گمرک یا بنادر کشور دپو شده‌اند.