نوشته‌ها

صندوق سرمایه گذاری ETF

صندوق های سرمایه گذاری ETF

صندوق سرمایه گذاری ETF صندوقی است که می‌تواند در بورس مانند سهام معامله شود راهی برای خرید و فروش سبد دارایی بشما می‌دهد بدون اینکه تمام اجزای آن را بصورت جداگانه بخرید