ضایعات پلیمری گرانول

ضایعات پلیمری گرانول نام پلیمر خاصی نمی باشد و در واقع گرانول به شکلی از پلیمر در پتروشیمی که بصورت دانه بوده و برای مصارف و کاربردها باید ذوب و شکل دهی شود می گویند. زمانی که پلیمر تولید می شود در دستگاه اکسترودر ذوب شده و در سر اکسترودر یک کاتر یا هر چیزی […]

ضایعات پلیمری گرانول Read More »